Zaujímavosti o Telgárte

Obec Telgárt vznikla v prvej polovici 14. Storočia pri prameni Hnilca, na ceste spájajúcej Gemer a Spiš a slúžila ako poľovný revír pre uhorských kráľov. Prvá písomná zmienka o obci Telgárt pochádza z roku 1326. Pôvodná osada nevznikla na území dnešnej obce, ale 5 km východne. Kedy a prečo stará osada zanikla sa s určitosťou nevie, ale predpokladá sa, že sa tak mohlo stať v dôsledku živelnej pohromy, alebo útoku. Pôvodní obyvatelia tak neskôr začali stavať nové usadlosti v priestore dnešnej obce pri sútoku riek Zubrovica a Hron.

Aj názov obce sa postupne menil z Thyrgart (1549), Telgarth (1650), Tiergarten (1782),Telgárt (1863), Švermovo (1949) až na dnešný názov Telgárt.

V druhej svetovej vojne sa počas Slovenského národného povstania v Telgárte odohrali ťažké boje. Obec bola dňa 5.9.1944 vypálená, zhorelo 263 domov.

Medzi zaujímavosti určite patrí aj kamenný 18 metrov vysoký železničný most nazývaný Chmaroška, ktorý tvorí súčasť Telgártskej slučky dlhej 2,3 km s prevýšením 31 metrov a svojím technickým a estetickým prevedením patrí medzi najzaujímavejšie mosty slovenských železničných tratí. A v posledných rokoch padol do oka mnohým fotografom.

Kráľova hoľa je mohutným masívom a najvyšším vrchom východnej časti Nízkych Tatier. Je opradená mnohými legendami a povesťami.

Pramenia pod ňou najväčšie slovenské rieky Váh, Hnilec, Hron a Hornád. Ako aj viacero horských bystrín a potokov s vodou priezračne čistou , ale chladnou a divokou ako samotná príroda.
Hron vyviera za obcou Telgárt pod sedlom Besník a na začiatku svojej cesty má tento bystrý potok miestami šírku len 1 meter. Preteká kamenistým korytom a medzi Telgártom a Červenou skalou vytvára jeho úzke koryto úchvatné dielo v nespočetných zákrutách s množstvom malých perejí. Tieto riečne zákruty sa nazývajú meandre. Vodný tok sa od svojho priameho smeru odchyľuje v oblúkoch, ktoré ležia v smere proti prúdu .

Tento úžasný prírodný výtvor je pod ochranou Prírodnej rezervácie Meandre Hrona, vyhlásenej v roku 1980 a ležiacej v ochrannom pásme NAPANT.
Telgárt nesporne patrí medzi najchladnejšie miesta na Slovensku. Krátke, nádherné letá plné farieb, vôní a života tu striedajú nekonečne dlhé a tuhé zimy.

Pre vaše pohodlie, oddych, zábavu

  • Internet cez Wifi
  • Parkovisko
  • Smart TV
  • Loundry service
  • Swimming pool
  • Restaurant

Kontaktujte nás

+421 908 548 342